cabeceira PMUS branco

Alternativas
do PMUS

Pontevedra, como o resto das cidades de máis de 50.000 habitantes do Estado, ten que optar entre catro alternativas que formulan a Lei 7/2020 de cambio climático e as Directrices para a implantación das zonas de baixas emisións. Hai que optar necesariamente por unha delas.

Non actuar nin planificar ningún cambio en relación coa situación actual. Esta opción está vedada porque contravén as directrices da Unión Europea e a lexislación do Estado español.

Definir e executar unha zona de baixas emisións que limite a entrada e a circulación aos vehículos segundo as etiquetas que emite a DXT. Ao final, a alternativa 1 só permitiría a entrada e a circulación de quen poida permitirse un vehículo eléctrico ou un con etiqueta C. Esta opción esixe cobrar por aparcar.

O cobro dunha peaxe por entrar na cidade e circular por ela. Esta alternativa trata de reducir o volume de tráfico cobrando por circular e estacionar.

O cobro dunha peaxe por entrar na cidade e circular por ela en función das etiquetas emitidas pola DXT. Tamén esixe cobrar por estacionar.

Alternativa 3

Profundar na redución de tránsito e a circulación de vehículos en toda a cidade favorecendo todo o tráfico necesario e coa consecuente redución de emisións. Esta alternativa é para toda a cidade e non esixe ningún gasto para a veciñanza.

O novo PMUS de Pontevedra opta
pola Alternativa 3 porque

frechas abaixo VERDE

Non supón gasto para ningunha persoa e trata por igual a todas as rúas e barrios do concello.

frechas abaixo VERDE

Ninguén vai ter máis dereitos por poder custearse un vehículo de alta gama ou por poder asumir unha peaxe. O comercio local non vai ter unha nova carga para poder acceder aos locais coas mercadorías.

frechas abaixo VERDE

Xa demostrou nos últimos anos que cumpre cos obxectivos que formula a nova lexislación.

Reduccion dun 70

Ademais as directrices para a implantación das
zonas de baixas emisións sinalan que:

As ZBE non deben verse unicamente como contornas que discriminan entre vehículos motorizados.

As ZBE deben entenderse como contornas que promoven a mobilidade peonil e ciclista e o transporte público.

Os criterios de acceso deben desincentivar o acceso do vehículo privado en xeral, independentemente do seu distintivo.

Comparativa dalgunhas cidades europeas segundo
a alternativa que empregan

Alternativa 1
MILÁN

Redución das entradas
de tráfico
-36%
Custo usuario
Restricións de entrada e de circulación aos vehículos segundo as súas emisións contaminantes.
PAGO POR ESTACIONAR
Alternativa 2
LONDRES, SINGAPUR,
ESTOCOLMO
Redución das entradas
de tráfico
-18% a -39%
Custo usuario
PAGO POR ENTRAR
NA CIDADE
PAGO POR ESTACIONAR
Alternativa 3
PONTEVEDRA

Redución das entradas
de tráfico
-69,48%
Custo usuario
0€
APARCADOIROS
GRATUÍTOS