cabeceira PMUS branco

Pontevedra
para as bicis

O tráfico calmado de Pontevedra fai segura a circulación das bicicletas pola calzada. A Ordenanza de mobilidade amábel recolle as normas que deben cumprir os ciclistas para circularen polas zonas de convivencia respectando sempre aos peóns.

Rede de
aparcadoiros
de bicicletas

Existe unha amplísima rede de
aparcadoiros para as bicis por
toda a cidade

Rede de
aparcadoiros
de bordo

Pontevedra conta con 2.100 prazas de aparcadoiro na rede de aparcadoiros de bordo que permiten chegar á cidade e desprazarse por ela a pé.

Seguimos a mellorar

Coche de punto

O Coche de Punto xa superou a fase de probas e cando estea en marcha facilitará os desprazamentos entre as parroquias e a cidade.

icono Coche de punto

O PMUS tamén recolle a necesidade de seguir avanzando na mellora da mobilidade en Pontevedra e para iso marca dous ámbitos de actuación:

frechas abaixo BRANCA

Reducir o tráfico naquelas zonas da cidade que o soportan mal ou que non o soportan

Aplicar as mellores solucións técnicas en cada caso de entre todas as xa testadas en Pontevedra