cabeceira PMUS branco

A calidade ambiental
de Pontevedra

Pontevedra ten unha calidade do aire excelente os 365 días do ano:
cumprimos escrupulosamente os criterios que fixan a OMS e UE para definir unha boa calidade do aire.

Efectos contaminantes producidos polos gases dos vehículos

Grafico efectos contaminantes