cabeceira PMUS branco

Redución do
tránsito motorizado

O cambio de Pontevedra desde 1999 a 2022

O cambio do espazo público pontevedrés dende 1999 supuxo un cambio radical da mobilidade, cunha diminución importantísima do uso do vehículo motorizado privado e un incremento altísimo do número de desprazamentos que se realizan camiñando.

As claves que permitiron este cambio radical do espazo público no concello de Pontevedra teñen como base os seguintes principios:

01 frechas dereita

A rúa ten que ser un lugar de encontro, paseo, charla, intercambio comercial, antesala das vivendas e, por suposto, tamén un lugar de paso.

02 frechas dereita

Hai unha nova orde de prioridades no uso do espazo público.

Grafico o cambio de Pontevedra
03 frechas dereita

Nunha cidade hai un certo volume de tráfico necesario. O resto dos tráficos (o de paso que non se detén ou o que dá voltas innecesariamente) deben ser suprimidos.

Redución dos tráficos de paso no centro da cidade dende 1999

Os límites de velocidade son unha peza esencial para
mellorar a seguranza viaria: dende 2011 non hai
accidentes mortais nas zonas reformadas

frechas abaixo BRANCA

CERO MORTOS
DENDE 2011